Përgaditja e terrenit

Rendësi të veçantë i kemi kushtuar përgatitjes së terrenit. Pas gërmimit të dheut dhe ngjeshjes së tij, gropën e gërmuar e kemi mbushur me gurë natyror me dimensione masive në lartësi prej dy (2) metër. I njëjti material është ngjeshur me makineri të rëndë dhe pastaj mbi të është mbushur me zhavorr, duke vazhduar me ngjeshje të çdo shtrese, deri në masën kur terreni ka arritur cilësitë e duhura, për të plotësuar kushtet sipas standardit të ndërtimit.

Kontakt

TEL: +38344602365

ADRESA: Prishtina e Re, Rruga A, 10000, Prishtinë, Kosovë

Start typing and press Enter to search