Punët e armaturës

Armatura e përdorur në objektin ANDRRA RESIDENCE, është sipas parametrave të përcaktuara nga llogaritjet statike. Armatura është e përgatitur dhe përpunuar në fabrikën e përpunimit të armaturës. Në objekt vjen e pastër dhe e projektuar sipas dimensioneve dhe, e njëjta vetëm vendosët në vepër.

Kontakt

TEL: +38344602365

ADRESA: Prishtina e Re, Rruga A, 10000, Prishtinë, Kosovë

Start typing and press Enter to search