Punët e muratimit

Izolimi dhe akustika

Muret e objektit ANDRRA RESIDENCE janë të punuara me blloka të kuq me dimensione 25cm dhe 12.5cm. Të gjitha muret ndarëse të njësive banesore kanë nga dy rende blloka dhe në mes është vendosur shtresa e leshit të gurit me peshë 75 kg për m2. Gjithashtu, para vendosjes së murit në dysheme, është bërë izolimi me material akustik për eliminimin e zhurmave në kate.

Kontakt

TEL: +38344602365

ADRESA: Prishtina e Re, Rruga A, 10000, Prishtinë, Kosovë

Start typing and press Enter to search